Esbjerg Havn News Brief - Marts 2022

Kære læser

Esbjerg Havn har nu været involveret i udskibningen af over 4.000 havvindmøller med en samlet kapacitet på ca. 22,5 GW. Det er ca. ti gange så meget, som der står i danske farvande i dag. Det er et gigantisk tal og en vigtig milepæl, som vi er stolte af. Det tal illustrerer den udvikling, som havnen har gennemgået de sidste mange år og er et direkte resultat af vores strategi om at være én af Europas førende havne indenfor havvind.

Men der er ikke tid til at hvile på laurbærrene. Europa og resten af verden vil kun accelerere udbygningen af europæisk havvind. EU-parlamentet har i deres nye havvindstrategi sat som mål, at EU skal nå 60 GW i 2030 og 300 GW i 2050. Det er en ambitiøs målsætning i sig selv, som du kan læse mere om her.

Ruslands invasion af Ukraine har forfærdelige konsekvenser for det ukrainske folk. Men det har også vidtrækkende konsekvenser for resten af Europa, som er blevet presset på energiforsyning og infrastruktur. Energipolitik er blevet sikkerhedspolitik. Men Europa har også vist beslutsomhed. Ønsket om en hurtigere omstilling til vedvarende energi og uafhængighed fra russisk gas har aldrig været stærkere.

Som havn, er det vores opgave at udfylde rollen som kritisk infrastruktur, der kan understøtte omstillingen så bæredygtigt og effektivt som muligt. Med over 55 gennemførte havvindsprojekter, så har vi allerede erfaringen. Vi har også et netværk af underleverandører på havnen, der kan supportere, vedligeholde og levere elementer til udskibningen, og vi har allerede store producenter og projektudviklere med base på havnen.

Men vi får også brug for, at europæiske havne arbejder endnu tættere sammen, og der bliver brug for milliardinvesteringer i infrastruktur og øget havnekapacitet. Derfor skal de beslutninger, der træffes nu, også være langsigtede. Der skal allerede nu træffes konkrete beslutninger om 2040 og 2050, for det tager tid at udbygge en havn og sikre, at hele værdikæden er klar.

Et af vores nye tiltag er, at vi vil bygge et såkaldt ’pre-assembly’-site til oplagring og samling af møllekomponenter, som projektudviklere kan leje sig ind på. Læs mere om det her. Vi udvikler også vores digitale infrastruktur, så vi kan simulere fremtidige projekter og sikre det ideelle set-up, som du kan læse om lige her. Og så gør vi alt, hvad vi kan for at vise næste generation det potentiale, der er i den grønne omstilling, så vi også har arbejdskraften og talenterne til at kunne nå i mål. Det kan du læse mere om her.

I dette nyhedsbrev, kan du også læse, hvordan flere og flere på havnen bliver tilkoblet vores grønne landstrøm. Det kan du læse om lige her. Det sker også på Fiskerihavnen, hvor vi skaber en endnu mere bæredygtig og moderne arbejdsplads for og sammen med fiskerne, som du kan læse om her. Og så har vi sammen med SAL udviklet et nyt Ro-Ro koncept til fragt. Læs mere om det her

Alt sammen tiltag og nyheder, der skal gøre havnen mere bæredygtig og mere effektiv, så vi bedst muligt kan understøtte vores kunder og den grønne omstilling.

God læselyst!

Dennis Jul Pedersen

Havnedirektør

Tilbage til nyhedsoversigten