6.000 milliarder kroner skal sikre EU’s ambitiøse havvindmål

I ny strategi for havvind forventer EU-parlamentet, at der skal investeres godt 6.000 mia. kroner frem mod 2050 for at nå de ambitiøse mål. EU-parlamentariker, Morten Helveg Petersen, har været pennefører på aftalen og siger, at virksomhederne på Esbjerg Havn får ’styrtende travlt’. Esbjerg Havns nye formand, Søren Gade, kalder strategien for grundlaget for havnens fremtid.

Et stort flertal i EU-Parlamentet har vedtaget en ny strategi for havvind, som en del af unionens mål om klimaneutralitet i 2050. I strategien bekræftes den ambitiøse målsætning om mindst 300 GW havvindskapacitet i 2050 og mindst 60 GW i 2030.

Men hvis Europa skal nå i mål, så kræver det massive offentlige investeringer for godt 6.000 milliarder kroner, der både skal dække nye havmølleparker og en stor udbygning og opgradering af infrastrukturen. Og det vil få stor betydning for Europas havne, fortæller Morten Helveg Petersen:

”Jeg er meget glad, for den her beslutning er helt afgørende. Nu har vi sikret os bred politisk opbakning. Det er ikke kun Danmark og England som forpligter sig. Det er hele EU. Virksomheder på Esbjerg Havn kan forberede sig på at få styrtende travlt.”

Esbjerg Havns nye formand, Søren Gade, der er medlem af EU-parlamentet for Venstre, er også helt klar i mælet om, hvad den nye strategi vil betyde for Esbjerg Havn:

”Strategien danner grundlag for fremtidigt arbejde i både Esbjerg og i resten af Europa de næste mange år. Prøv at tage en lommeregner og regn på, hvor mange møller, der skal til før vi når 300 GW. Tallet er voldsomt.”

Esbjerg Havns nye formand, Søren Gade, er optimistisk på havnens vegne.
 

Havnene er afgørende for succes

Aftaleteksten fremhæver havneinfrastrukturen som helt afgørende for at nå i mål med den gigantiske udbygning af havvindkapaciteten i Europa. Og Europa-Parlamentet lægger vægt på, at der især bliver brug for innovative havne, der kan sikre både effektiv og bæredygtig fremstilling, montering og vedligeholdelse af offshore-energi udstyr.

”Havnene er helt centrale i den omstilling, som venter. Og accelerationen bliver helt vild. Det gælder for både producenter af møller, tårne, underleverandører, følgeindustrier og, ja hele værdikæden. Og ikke mindst Esbjerg havn selv,” fortæller Morten Helveg og fortsætter:

”Det bliver en udfordring at følge med. Men netop på det område, står Esbjerg stærkt.”

Han peger på, at Esbjerg Havn står utroligt stærkt i forhold til en række havne, hvor der er behov for at opskalere for at være klar. Esbjerg har allerede den nødvendige know-how, faciliteter og infrastruktur på plads eller undervejs.

”Esbjerg bliver en krumtap,” siger Morten Helveg, der selv har besøgt Esbjerg Havn flere gange.

Det går ikke hurtigt nok

Afbureaukratisering bliver et nøgleord, hvis det skal lykkes at omsætte strategien til virkelighed.  For at nå den ambitiøse målsætning for EU’s 2030 og 2050-mål skal tempoet ikke bare fordobles men mangedobles. Der skal bygges fem gange den nuværende mængde havvind på bare otte år.

Rent praktisk er det muligt, mener Morten Helveg. Men der skal ryddes bureaukratiske benspænd af vejen. I parlamentarikernes arbejde med strategien er de igen og igen blevet overrasket over, hvor komplicerede processerne er forud for et havvindprojekt.

”Jeg var ikke klar over, hvor følsomt det er. Hver eneste vindmøllepark kræver undersøgelse og komplekse høringsprocesser om alt fra biodiversitet til havstrømspåvirkning. Det kræver tilladelser i massevis, og der er kamp om arealerne. For selvom havet er stort, så kæmper fiskere, søværn og rederier om pladsen. Det hele skal balanceres, og det tager tid, som vi ikke har. Det er klart den største udfordring for, om vi lykkes med at komme i mål,” siger Morten Helveg.

En ubehagelig overraskelse

Samtidig står Europa over for en meget kompleks logistisk udfordring. Der kommer til at være udfordringer med havnekapacitet, tryk på udskibningsprocesser, mangel på komponenter og råvarer.

”Der er masser af faldgruber,” siger Morten Helveg.

Men han er stålsat optimist. Ikke mindst på Danmarks vegne. For vi ligger ud til Nordsøen, som ”andre lande ville give deres højre arm for at have tilsvarende,” siger han.

Og udover Nordsøen har vi gode relationer til naboer som Tyskland, og vi kan derfor nemmere arbejde på tværs af grænser.

”Sagt lidt kækt, så er visionen, at vi i Danmark kan blive, hvad der svarer til sheikerne i Mellemøsten, fordi vi har så gode muligheder,” siger Morten Helveg.

Lande som Tjekkiet og Luxembourg har ikke den samme kystadgang. Derfor er de også mere forbeholdne overfor strategien.

”Jeg er virkelig glad og lettet over, at vi nu endelig har fået sat retningen. Det var slet ikke så nemt, som man skulle tro, at få opbakning til. Ude i Europa er ikke samme konsensus som herhjemme, så vedtagelsen af strategien er helt afgørende,” siger Morten Helveg.

Morten Helveg har været pennefører på den nye strategi fra EU, og han spår travle tider for Esbjerg Havn.
 

Nødvendige investeringer

Søren Gade, som har været med til at stemme strategien igennem i Europa-Parlamentet, hæfter sig ved det stærke signal, strategien sender:

”Nu får vi styrket samarbejdet i Europa, hvilket også gør det mere sandsynligt, at vi når målene. Det er også nødvendigt, for det er en kæmpestor opgave. Men nu ved markedet, at toget har forladt perronen,” siger han.

Og ifølge Søren Gade har de store virksomheder i hele Europa fulgt med og forberedt sig, og det samme har Esbjerg Havn.

”Men det er ikke nok. Succes kommer ikke af sig selv. Esbjerg Kommune skal bruge penge på yderligere investeringer, og det samme skal virksomhederne. Sådan sikrer vi også, at virksomheder fra hele Europa tænker, at Esbjerg er et godt sted at slå sig ned. For der er gode rammer og et stærkt fagligt miljø med mange virksomheder,” siger han.  

Søren Gade har for nylig været på besøg hos ti forskellige virksomheder på havnen. Og det har gjort ham meget fortrøstningsfuld.

”Jeg er stor optimist på havnens vegne. Jeg talte med ti forskellige virksomheder og ikke en eneste sad og kiggede ned i bordet. Det er altså unormalt. Alle var parate til at investere og satse. I Esbjerg er vi vant til at sadle om. Det har vi gjort historisk, og derfor tror jeg også, at der den nødvendige forandringsparathed. Det er stærkt”, siger han.

Bæredygtige havne har fordel

Når der skal investeres i de kommende år, så vil der ifølge Søren Gade også blive set på, hvordan havnene selv agerer i den grønne omstilling. Han mener, at de mest bæredygtige havne har en fordel. Det gælder alt fra at sikre landstrøm til grønne brændstoffer og krav til underleverandører.

”Alting er et konkurrenceparameter. Esbjerg er godt med, men også andre havne har rykket sig de seneste år. Så jeg vil hellere sige, at hvis du ikke er blevet grønnere, så ryger du ud. Så mister du investeringer og license to operate,” siger Søren Gade.

Med en enorm opjustering af målsætninger for europæisk havvind, så kan der også være en risiko for, at der opstår flaskehalse og mangel på kvalificeret arbejdskraft. Søren Gade er dog ikke bekymret for situationen i Esbjerg.

”Esbjerg ligger lunt i svinget. I Danmark har vi udflytning af uddannelsespladser, som også omfatter Esbjerg. Og unge i dag har helt købt ind på grøn omstilling. De vil have noget, hvor hjertet og hjernen følges ad. Det fylder meget i Esbjerg, og det kommer til at have en afsmitning. Lige præcis de virksomheder her i den grønne omstilling får mindre svært ved at rekruttere end dem, der laver noget andet,” siger han.

Den største udfordring bliver til gengæld at sikre de retter investeringer, og derfor skal virksomhederne have en klar investeringsplan, der føder ind i den europæiske strategi.

”Der kommer til at være masser af opgaver, men de skal altså vindes. Så sunde virksomheder skal nok klare sig. Men der skal investeres for at kunne være med. Heldigvis er der en enorm diversitet i virksomheder på havnen og en stor investeringsvilje. Vi har morgendagens løsninger, og der bliver forsket i tidevand, energi under bølgen og meget mere,” siger Søren Gade.

Visionen for fremtidens Esbjerg

Med den nye europæiske strategi som bagtæppe, er det svært ikke at være optimistisk for fremtiden i Esbjerg. Det giver ”gode billeder på nethinden”, når man ser ti år frem, fortæller Søren Gade:

”Med denne her strategi i ryggen, er jeg overbevist om, at der om ti år ligger en energiø i Nordsøen, hvor vedligehold udgår fra Esbjerg og andre havne på den jyske vestkyst. Derudover har vi travlt med vind. Det ser meget positivt ud,” siger han.

Men det skyldes ifølge formanden, at havnen og byen har været fremsynede og forberedt sig på udviklingen. Og det er ikke første gang, at Esbjerg har skullet omstille sig, pointerer han.

”Vi har haft nogle folk, der var visionære, og som har forberedt Esbjerg på det boom, som begynder nu. Derfor står vi så godt rustet,” siger Søren Gade.

Faktaboks

Hvad er vedtaget?

EU’s strategi for havvind blev vedtaget af EU-Parlamentet d. 14. februar og skal sikre Europa førerpositionen indenfor havvind samt bidrage til målet om klimaneutralitet i 2050. I strategien fastsætter Kommissionen en politisk ambition på 300 GW havvindskapacitet i 2050 og mindst 60 GW i 2030.

Efter vedtagelsen følger en række processer på EU-plan, som sikrer, at strategien bliver omsat til nationale politikker og prioriteter.

Søren Gade – ny formand for Esbjerg Havn

Søren Gade blev fra 1. januar ny formand for bestyrelsen for Esbjerg Havn. Han afløste Flemming Enevoldsen, der valgte at stoppe på posten efter 20 år. 

”Jeg er meget beæret og glad for at være blevet udnævnt til formand for bestyrelsen for Esbjerg Havn,” siger han.

Søren Gade mener, at han kan bidrage med en række ting, der kan være med til at understøtte havnens udvikling yderligere.

”Via min position i Bruxelles har jeg et kæmpe internationalt netværk og en stor viden om, hvor udviklingen går hen. Det kommer jeg til at sætte i spil. Esbjerg er allerede en stor international havn, men vi skal i endnu højere grad sætte den på det europæiske landkort. Det kommer vi også til,” siger Søren Gade.

Tilbage til nyhedsoversigten